Our best-in-class WordPress solution,
additional optimization running.

Certified Company

Our best-in-class WordPress solution, with additional optimization to make running a
WooCommerce online storer and straight forward so you can.

Certified Company

Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж,
санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Our best-in-class WordPress solution,
additional optimization running.

Certified Company

Our best-in-class WordPress solution, with additional optimization to make running a
WooCommerce online storer and straight forward so you can.

Certified Company

Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж,
санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Шилэн дансны хэрэгжилт

Аймаг
Үргэлжилж байна 70%
Өлгий сум
Дууссан 100%
Алтанцөгц сум
Товлогдсон

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2023.01.01 – 2023.12.31

ТА ЦАХИМААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ӨГӨХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ!

Фейсбүүк хуудас

70423401