Our best-in-class WordPress solution,
additional optimization running.

Certified Company

Our best-in-class WordPress solution, with additional optimization to make running a
WooCommerce online storer and straight forward so you can.

Certified Company

Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж,
санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

Our best-in-class WordPress solution,
additional optimization running.

Certified Company

Our best-in-class WordPress solution, with additional optimization to make running a
WooCommerce online storer and straight forward so you can.

Certified Company

Төрийн хууль, журмыг чанд сахиж,
санхүүгийн сахилга баттай байлгахын төлөө хамтдаа

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх

2022 оны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтын хувиар

Нэгж

Төлөвлөгөөт байгууллага

Шалгаж байгаа

Шалгаж дууссан

Гүйцэтгэл хувь

Аймаг

5

0

0

0%

Өлгий

3

1

1

100%

Алтанцөгц

1

0

0

0%

Алтай

2

0

0

0%

Бугат

0

0

0

0%

Булган

2

1

1

50%

Буянт

1

1

1

100%

Аймаг
Үргэлжилж байна 70%
Өлгий сум
Дууссан 100%
Алтанцөгц сум
Товлогдсон

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд өргөдөл, гомдол хүлээн авч байна
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хугацаа 2022.01.01 – 2022.12.31

ТА ЦАХИМААР ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ӨГӨХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ!

Фейсбүүк хуудас

70423401