БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН СХААлбаны 2020 ОНЫ 12-САРЫН ЗАРЛАГА САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ