БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН СХДААлбаны 2022 ОНЫ 03-САРЫН ЗАРЛАГА САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ