Албаны даргын танилцуулга

Р.Хуатхан

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дарга

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, эдийн засагч (бакалавр, магистр зэрэгтэй)

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

1986-1987 онд Баян-Өлгий аймгийн МТХУГазарт Тооцооны ня-бо

1987-1991 онд Баян-Өлгий аймаг дахь Банкны конторт Хянагч, оператор ня-бо

1991-1999 онд ХОТШБанкны Баян-Өлгий аймаг дахь 415-р салбарт эдийн засагч

1999-2001 онд Баян-Өлгий аймгийн Бөрик ХХК-д ня-бо

2001-2003 онд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Аймаг хөгжүүлэх сангийн ня-бо

2003-2004 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст Төрийн сангийн мэргэжилтэн

2004-2017 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст ТЕЗ-ийн ерөнхий ня-бо

2017 оноос Баян-Өлгий аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга