Санал хүсэлт илгээх

Албаны утас:

70423401

Цахим шуудан:

sankhuu_audit_bo@yahoo.com

Байршил:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байр,
5-р баг, Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг,
Монгол улс

Санал хүсэлт илгээх